WHY CHOOSE GETAC?

En Getac, creamos soluciones rugerizadas de fábrica líderes en la industria para los entornos más extremos del mundo. Trabajamos con nuestros socios para ofrecer soluciones ecológicas totalmente integradas para industrias especializadas.

KEY SELLING POINT DETAILS

Más de 30 años de innovación rugerizada
Expertos dedicados y con experiencia en el sector de la rugerización se encuentran listos para apoyarle de principio a fin en las etapas de alcance, planificación, desarrollo, despliegue y mantenimiento, para garantizar que logre una verdadera movilidad sostenible.
Soporte global para más de 150 países + garantía líder en el sector
Con nuestras sucursales globales, más de 1600 socios de distribución, distribuidores y soporte técnico en todo el mundo, reducimos los costes y aumentamos la eficiencia. Además, nuestra garantía de 3 a 5 años Bumper-to-Bumper*, líder en el sector, incluye una garantía sin complicaciones, así como una rápida reparación y devolución por parte de los expertos de Getac.*La duración de la garantía asignada a cada modelo puede variar. Consulte a su representante de ventas para obtener más información."
Soluciones y servicios adaptados al sector
Trabajando estrechamente con los clientes y los socios del ecosistema podemos satisfacer las demandas de la industria y las situaciones únicas de cada usuario. Con innovadores dispositivos rugerizados, accesorios, software y servicio profesional, las soluciones Getac Select® reducen el coste total de propiedad y dan solución a los desafíos comerciales de la industria pensando en nuestros clientes.
Certificaciones de rugerización
Utilizamos un laboratorio de investigación, ingeniería y evaluación independiente y reconocido internacionalmente para certificar que nuestros productos cumplen o superan las clasificaciones MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e IP.
Pantalla LumiBond® 2.0 legible bajo la luz del sol
Nuestra revolucionaria tecnología LumiBond®2.0 une el cristal de la pantalla con el panel táctil y LCD, mejora la funcionalidad táctil y proporciona una pantalla más legible, tanto en interiores como en exteriores. Además, la solución QuadraClear® de Getac proporciona una pantalla LED de bajo consumo que no contiene mercurio, es duradera y tiene un brillo que se mantiene constante a lo largo del tiempo.
Conectividad lista para el 5G
Con la compatibilidad 5G y el Wi-Fi 6 integrado con 4G LTE, Bluetooth 5.1 y GPS dedicado*, podrá completar todas sus actividades sin retrasos ni tiempos de inactividad. El diseño de Getac le permite seguir siempre conectado a velocidades increíbles.
Seguridad y protección
Getac incorpora las mejores medidas de privacidad y seguridad para garantizar que sus datos estén seguros y protegidos por una seguridad de alto nivel, como la identificación biométrica, el comando sincronizado con acceso total y el control completo para proteger los datos esenciales de las misiones en todos los puntos finales.
*Características incluidas a petición. La disponibilidad puede variar según el modelo."

Aplicaciones diseñadas para el transporte y la logística

Haga clic para conocer más sobre las soluciones de Getac diseñadas a su medida.

SEE WHAT OUR CUSTOMERS ARE SAYING

 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Cool idea.”

  - Nico, ETSchweiz Consulting GmbH

 • W naszej pracy łączność jest bardzo ważna. Musimy połączyć tablet z pojazdem, miernikiem, drukarką oraz systemem zarządzania wysyłką. Istotna jest również wytrzymałość, ponieważ awaria sprzętu powoduje opóźnienia. Podsumowując, tablety firmy Getac zwiększają wydajność naszej pracy o około 60%.
  iGA Airport Fuel Services
  Seyfullah Yavuz | dyrektor wykonawczy ds. dostaw
 • Współczesne przedsiębiorstwa żeglugowe wymagają wydajnej i wysoce zorganizowanej platformy logistycznej portów, a dzięki innowacyjnym dostawcom, takim jak Getac, wzrosła wydajność świadczonych przez nas usług. Dzięki naszemu partnerowi technologicznemu Sanval Electronic z Genui, który ustawicznie wspierał nas w tym procesie innowacji, uznaliśmy, że modele fully-rugged F110 oraz T800 firmy Getac są najbardziej odpowiednim wsparciem dla naszych technologii. Nasi operatorzy są w stanie zarządzać wszystkimi etapami załadunku i rozładunku niezależnie od siebie, trzymając się przy tym harmonogramu oraz stosując odpowiednie metody działania. Nie muszą też obawiać się zakłóceń pracy wywołanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi, przez co znacznie poprawiają wydajność swoich codziennych zadań.
  Grupa Spinelli
  Ivo Bonomi | manager ds. technologii informacyjnej
 • Jesteśmy małym klientem – co trzy lata zamawiamy około 30 sztuk. Wiemy, że jesteśmy mali, oni też wiedzą, że jesteśmy mali – mimo to traktują nas tak, jak ich konkurencja traktowałaby tylko nabywców hurtowych, których zamówienia uzupełniające można liczyć w tysiącach, a nie dziesiątkach sztuk.
  Monroe County Ambulance
  John Cummings | manager działu IT
 • Produkty marki Getac spełniają nasze oczekiwania w zakresie czytelności ekranu oraz zgodności z dyrektywą ATEX. Ekran jest bardzo przyjemny w użytkowaniu, a Android zapewnia dostęp do nowych funkcji, znacznie usprawniając przy tym prędkość wykonywanych działań. Rozwiązania firmy Getac cechuje również wysoki standard wykończenia oraz wytrzymałość, która sprawia wrażenie niezawodności.
  Primagaz
  Pierre-Antoine Barré | AMOA manager projektu łańcucha dostaw
 • Bizim işimizde bağlantı çok önemlidir. Tableti araca, sayaca, yazıcıya ve sevk memuruna bağlamamız gerekiyor. Arızalar gecikmelere neden olacağı için dayanıklılık da önemlidir. Genel olarak değerlendirildiğinde Getac tabletleri, işimizi yaklaşık %60 daha verimli hale getiriyor.
  iGA Havalimanı Yakıt Hizmetleri
  Seyfullah Yavuz | Sevkiyat Tesisi Operasyon Şefi
 • Günümüzün deniz taşımacılığı şirketleri, verimli ve oldukça organize bir liman lojistik platformuna ihtiyaç duyuyor ve Getac gibi yenilikçi tedarikçiler sayesinde müşterilerimize giderek daha verimli hizmetler sunabiliyoruz. Bu inovasyon sürecinde bizi sürekli destekleyen teknoloji ortağımız Sanval of Genoa sayesinde, teknolojilerimizi desteklemek için en uygun ürünler olarak Getac'ın tamamen dayanıklı F110 ve T800'ünü belirledik. Operatörlerimiz, tüm yükleme ve boşaltma aşamalarını bağımsız olarak, programlara ve doğru çalışma yöntemlerine bağlı kalarak, olumsuz hava koşulları nedeniyle iş kesintisi endişesi olmadan ve fiili olarak günlük görevlerinin verimliliğini artırarak yönetebiliyor.
  Spinelli Group
  Ivo Bonomi | Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yöneticisi
 • Biz, yaklaşık her üç yılda bir 30 adetlik alım yapan küçük bir müşteriyiz. Biz de onlar da küçük olduğumuzu biliyoruz ancak bize diğer bazı büyük bilgisayar üreticilerinin sadece "yenileme" siparişleri onlarca yerine binlerce olan toplu alıcılara yaklaştığı gibi yaklaşıyorlar.
  Monroe İlçe Ambulansı
  John Cummings | BT Yöneticisi
 • Getac ürünleri, ekran okunabilirliği ve ATEX yönetmeliklerine uygunluk ile ilgili beklentilerimizi karşılıyor. Ekran oldukça keyifli ve Android, yeni işlevsellikler katarken kayda değer olan işlemlerin yürütme hızına da destek oluyor. Getac çözümleri, ayrıca kusursuz görünen bir sağlamlık ile yüksek kaliteli bir kaplamaya sahip.
  Primagaz
  Pierre-Antoine Barré | AMOA Tedarik Zinciri Proje Müdürü
 • Em nosso trabalho, a conectividade é muito importante. Precisamos conectar o tablet com o veículo, o medidor, a impressora e o expedidor. A robustez também é importante porque qualquer falha causará atrasos. Em resumo, os tablets da Getac tornam nosso trabalho cerca de 60% mais eficiente.
  iGA Airport Fuel Services
  Seyfullah Yavuz | Diretor de operações de instalações de entrega
 • As empresas de navegação atuais exigem uma plataforma de logística portuária eficiente e altamente organizada, e graças a fornecedores inovadores como a Getac, conseguimos fornecer serviços cada vez mais eficientes para nossos clientes. Graças à nossa parceira tecnológico, a Sanval de Gênova, que tem nos apoiado continuamente neste processo de inovação, identificamos os dispositivos robustos F110 e T800 da Getac como os produtos mais adequados para apoiar nossas tecnologias. Nossos operadores podem gerenciar todas as etapas de carga ou descarga de forma independente, respeitando os horários e os métodos operacionais corretos, sem medo de interrupções de trabalho devido a condições climáticas adversas, o que melhora a eficiência de suas tarefas diárias.
  Spinelli Group
  Ivo Bonomi | Gerente de TIC
 • Somos um cliente pequeno com 30 unidades a cada três anos. Eles também sabem que somos pequenos, mas nos tratam da mesma forma que os outros fabricantes de computadores robustos tratam os compradores com volume de pedidos de "renovação" na casa dos milhares, e não das dezenas.
  Monroe County Ambulance
  John Cummings | Gerente de TI
 • Os produtos da Getac atendem às nossas expectativas em termos de legibilidade da tela e conformidade com os regulamentos da ATEX. A tela é muito agradável, e o Android oferece novas funcionalidades, ao mesmo tempo que facilita a velocidade de execução das operações, o que é positivo. As soluções da Getac também têm um acabamento de alta qualidade, com uma robustez que parece infalível.
  Primagaz
  Pierre-Antoine Barré | Gerente de projetos de cadeia de suprimentos AMOA
 • In ons werk is connectiviteit essentieel. We moeten de tablet verbinden met het voertuig, de meter, de printer en de verkeersleider. Robuustheid is ook belangrijk, want uitval betekent vertraging. De tablets van Getac maken ons werk ongeveer 60% efficiënter.
  iGA Airport Fuel Services
  Seyfullah Yavuz | Delivery Facility Operation Chief
 • Transportbedrijven vandaag de dag hebben een efficiënt en zeer georganiseerd platform nodig voor havenlogistiek. Dankzij innovatieve leveranciers als Getac kunnen wij een steeds efficientere service verlenen aan onze klanten. Dankzij onze partner in technologie, Sanval uit Genua, die ons altijd heeft bijgestaan in dit innovatieproces, hebben we vastgesteld dat de volledig robuuste F110 en T800 van Getac de meest geschikte producten zijn om onze technologieën te ondersteunen. Onze operators beheren hiermee alle stadia van het laden en lossen onafhankelijk, terwijl ze op schema blijven en zich houden aan alle correcte werkwijzes, zonder de angst op werkonderbrekingen door slechte weersomstandigheden en juist met hogere efficiëntie in hun dagelijkse werkzaamheden.
  Spinelli Group
  Ivo Bonomi | ICT Manager
 • We zijn een kleine klant - elke drie jaar zo'n 30 eenheden. Wij weten dat we klein zijn en zij weten dat we klein zijn, maar ze behandelen zoals andere robuuste computerproducenten alleen grote inkopers behandelen, met ‘verfrissings’-bestellingen in de duizenden in plaats van enkele tientallen.
  Monroe County Ambulance
  John Cummings | IT Manager
 • Getac-producten voldoen aan onze verwachten wat betreft schermleesbaarheid en naleving van ATEX-regelgeving. Het scherm is erg aangenaam en Android biedt naast nieuwe functionaliteiten ook de snelheid om werkzaamheden uit te voeren. Dat is zeer merkbaar. Getac-oplossingen hebben ook een afwerking van hoge kwaliteit, met een robustheid die onfeilbaar lijkt.
  Primagaz
  Pierre-Antoine Barré | AMOA Supply Chain Project Manager
 • الاتصال مهم للغاية في عملنا. نحتاج إلى توصيل الجهاز اللوحي بالمركبة، وبالعداد، والطابعة، والمُرسل. كما أن الصلابة أمر مهم لأن أي عطل سيؤدي إلى حدوث تأخيرات. بشكل عام، تساهم الأجهزة اللوحية من شركة Getac في جعل عملنا أكثر كفاءة بنسبة 60٪.
  هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمات وقود المطارات
  سيف الله يافوز | رئيس عمليات مرفق التسليم
 • تطلب شركات الشحن اليوم منصة موانئ لوجستية فعّالة ومنظمة للغاية، وبفضل الموردين المبتكرين مثل شركة Getac، تمكنا من تقديم خدمات فعالة بشكل متزايد لعملائنا. بفضل شريكنا التكنولوجي، Sanval of Genoa، الذي دعمنا باستمرار في عملية الابتكار هذه، اخترنا الموديلات F110 و T800 للاستخدامات الشاقة من شركة Getac على أنهما أنسب المنتجات لدعم تقنياتنا. يمكن لمشغلينا إدارة جميع مراحل التحميل أو التفريغ بشكل مستقل مع الالتزام بالجداول الزمنية والالتزام بأساليب التشغيل الصحيحة، دون خوف من حدوث انقطاع في العمل بسبب الظروف الجوية السيئة، كما ساهم ذلك في تحسين كفاءة مهامهم اليومية على أرض الواقع.
  مجموعة Spinelli
  إيفو بونومي | مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 • نحن عميل محدود - نطلب 30 وحدة كل ثلاث سنوات أو نحو ذلك. نحن نعلم أن طلبنا غير كبير وهم يعرفون ذلك، لكنهم يعاملوننا بالطريقة التي يُعامل بها صانعي أجهزة الكمبيوتر للاستخدامات الشاقة الآخرين المشترين الكبار الذين تكون طلباتهم "التنشيطية" بآلاف الدولارات وليس بالعشرات.
  سيارة إسعاف مقاطعة مونرو
  جون كامينغز | مدير تكنولوجيا المعلومات
 • تلبي منتجات شركة Getac توقعاتنا من حيث إمكانية القراءة من الشاشة والامتثال للوائح ATEX. الشاشة ممتعة للغاية، ويتيح نظام أندرويد وظائف جديدة مع تسهيله لسرعة تنفيذ العمليات بشكل ملحوظ. تتمتع حلول شركة Getac أيضًا بلمسات نهائية عالية الجودة ومتانة لتبدو مصممة بإتقان وفي نفس الوقت سهلة الاستخدام.
  Primagaz
  بيير انطوان باريه | مدير مشروع سلسلة التوريد في AMOA
 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Stay healthy!”

  - Vanessa, The Hoffman Agency

 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Hope the planet remains healthy with everyone's help.”

  - Anonymous, Peason Ltd.

 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Happy Earth Day!”

  - Virginia, The Hoffman Agency

 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “We only have one Mother Earth!”

  - Cinny, CY Holdings Limited

 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Every day should be earth day!”

  - Stephen, The Hoffman Agency

 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Wishing for a green planet to next generations!”

  - Stefania, CIE Telematica

 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Let's make this world a better place for our children!”

  - Anonymous, Getac Technology Corporation

 • Getac products meet our expectations in terms of screen readability and compliance with ATEX regulations. The screen is very pleasant, and Android allows new functionalities while facilitating the speed of execution of operations which is appreciable. Getac solutions also have a high-quality finish with a robustness that seems to be fool proof.
  Primagaz
  Pierre-Antoine Barré | AMOA Supply Chain Project Manager
 • We’re a small customer – 30 units every three years or so. We know we’re small and they know we’re small, but they treat us the way some other rugged-computer makers only treat volume buyers whose ‘refresher’ orders are in the thousands rather than the tens.
  Monroe County Ambulance
  John Cummings | IT Manager.
 • Today's shipping companies require an efficient and highly organized port logistics platform, and thanks to innovative suppliers such as Getac, we’ve been able to provide increasingly efficient services for our customers. Thanks to our technology partner, Sanval of Genoa, which has continually supported us in this process of innovation, we have identified the fully-rugged F110 and T800 by Getac as the most appropriate products to support our technologies. Our operators, can manage all loading or unloading stages independently while keeping to the schedules and adhering to the correct operating methods, without fear of work interruptions due to adverse weather conditions, and actually improving the efficiency of their day-to-day tasks.
  Spinelli Group
  Ivo Bonomi | ICT Manager
 • In our work, connectivity is very important. We need to connect the tablet with the vehicle, the meter, the printer and the dispatcher. Ruggedness is also important because failure will cause delays. All in all, Getac tablets make our work around 60% more efficient.
  İGA Airport Fuel Services
  Seyfullah Yavuz | Delivery Facility Operation Chief,
 • MESSAGES TO OUR PLANET

  “Ogni giorno è il Giorno della Terra (Every day is Earth Day).”

  - Anonymous, Zulu Medical SRL

 • "Getac F110-Ex levert een hoogwaardig, duurzaam verwerkingsvermogen in een ergonomisch en robuust pakket. Dankzij zijn duurzame behuizing is hij bestand tegen vocht, stof, extreme temperaturen en vallen - veelvoorkomende uitdagingen in de ondergrondse mijnbouw - zonder groot of zwaar te zijn. Onze versie komt met Intel Core i7-processoren, dus hij heeft meer dan genoeg kracht om snel intensieve berekeningen te maken en daarbij de algehele stroomefficiëntie te verhogen. Ook heeft hij een dubbel accusysteem, waardoor de accu gemakkelijk te vervangen is zonder te hoeven pauzeren, wat deze oplossing een langere operationele tijd geeft. Reutech Mining SSP sluit naadloos aan op de Getac F110-Ex robuuste tablet in een pakket met weergaloos realtime geotechnisch risicobeheer in de ondergrondse mijnbouw".
  Aleksei Medvedev, Projectleider
  VIST Group
 • "Getac F110-Ex zapewnia wysokiej klasy, trwałe możliwości przetwarzania w ergonomicznym i wytrzymałym opakowaniu. Jego wytrzymały korpus może wytrzymać wilgoć, kurz, ekstremalne temperatury i upadki, które stanowią typowe problemy w górnictwie podziemnym. A przy tym jest poręczny i lekki. Wersja, której używamy, jest wyposażona w procesory Intel Core i7, dzięki czemu ma mnóstwo mocy obliczeniowej, która pozwala na szybkie działanie, zwiększając jednocześnie ogólną wydajność energetyczną, a system dwóch baterii sprawia, że można je łatwo wymieniać bez konieczności zatrzymywania urządzenia, co wydłuża jego czas pracy. Urządzenie do profilowania podpowierzchniowego firmy Reutech Mining doskonale pasuje do wytrzymałego tabletu Getac F110-Ex tworząc zestaw, który zapewnia niezrównane zarządzanie ryzykiem geotechnicznym w czasie rzeczywistym w górnictwie podziemnym."
  Aleksiej Miedwiediew, kierownik projektu
  VIST Group
 • "No nosso trabalho, a conectividade é muito importante. Precisamos conectar o tablet com o veículo, o medidor, a impressora e o despachante. A robustez também é importante porque uma falha causará atrasos. Em suma, os tablets Getac tornam o nosso trabalho cerca de 60% mais eficiente".
  Seyfullah Yavuz, Chefe de Operação da Instalação de Entrega, Serviços de Combustível do Aeroporto IGA
  Aeroporto de Istambul
 • "Os produtos GETAC atendem às nossas expectativas em termos de legibilidade da tela e estão em conformidade com os regulamentos ATEX. A tela é muito confortável e o ANDROID permite novas funcionalidades ao mesmo tempo em que facilita a velocidade de execução das operações o que é importante. As soluções Getac também têm um acabamento de alta qualidade com uma robustez que parece ser infalível. Para nossos agentes, as soluções Getac são, portanto, um ganho em robustez, entrada de informações, com um rápido aumento das habilidades devido à democratização do sistema ANDROID".
  Pierre-Antoine Barré, Gerente de Projetos da Cadeia de Abastecimento da AMOA, Primagaz.
  Primagaz
 • "O Getac F110-Ex oferece capacidades de processamento de alta qualidade e durabilidade em uma embalagem ergonômica e robusta. O corpo durável pode resistir à umidade, poeira, temperaturas extremas e quedas que são desafios comuns na indústria de mineração subterrânea sem ser volumoso ou pesado. A versão que usamos vem com processadores Intel Core i7, portanto há muita energia para passar rapidamente por aplicações de computação intensiva enquanto aumenta a eficiência energética geral, e um sistema de bateria dupla que permite que você troque facilmente sem ter que pausar, prolongando assim o tempo de trabalho da solução. A Reutech Mining SSP se encaixa perfeitamente no tablet robusto Getac F110-Ex em um pacote que proporciona uma gestão de risco geotécnico incomparável em tempo real na mineração subterrânea".
  Aleksei Medvedev, Chefe de Projeto do Grupo VIST
  Grupo VIST
 • مطار إسطنبول

  تعدّ قابلية الاتصال من أهم الأمور في نطاق عملنا. حيث يلزم علينا الحفاظ على الاتصال بين الجهاز اللوحي والمركبة والعداد والطابعة والمجدول. كما ونقدّر قوة التحمل للأجهزة فأي عطل يؤدي إلى تأخير. وفي نهاية المطاف، تساعدنا أجهزة جيتاك اللوحية على العمل بكفاءة بنسبة 60% أكثر.

  سيف الله يافوز، مدير قسم التوصيل، خدمات الوقود في مطار إسطنبول

 • بريماغاز

  تلبّي منتجات جيتاك حاجتنا وتوقعتنا من ناحيه القدره علي قراءه الشاشه،الجوده العاليه وتمتاز بقوه تحمل فائقه. وحصولها علي شهادهATEX فالشاشه مبهره بينما يسمح نظام الأندرويد بالحصول علي الوظائف الجديده. فهي تمثل لوكلائنا تحسيناً في قوه التحمل ومدخل بيانات وتطوراً سريعاً في القدرات بفضل ديمقراطيه نظام الأندرويد.

  بيير أنتوان باري، مدير مشروع سلسلة التوزيع، بريماغاز

 • مجموعة فيست

  جهاز

  يقدم جهاز F110 - EX من جيتاك قدره جباره وطويله المدي في المعالجه في تصميم رائع وشديد التحمل للصدمات بفضل Intel Corei7 . وهي تعد من التحديات الشائعه في قطاع التعدين الجوفي. بدون أن يكون ثقيلا أو كبير الحجم ، تزود النسخه التي نستعملها بمعالج يمتلك قوه الجهاز علي التنقل بين المتطلبات والعمليات الحسابيه الصعبه بكفاءه عاليه وإداره ممتازه للطاقه. ونظام البطاريه المزدوج الذي يتيح لك تغيير البطاريات بسهوله ودون الحاجه لوقف العمل ليشكلوا باقه تقدم إداره المخاطر الجيوتقنيهReutech Mining SSPمن جيتاك بمثاليه مع F110-EX مما يزيد من فترات العمل المستمر بجوده لا مثيل لها في التعدين الجوفي .أليكسي ميدفيديف، مدير المشروع / مجموعه فيست

  أليكسي ميدفيديف، مدير المشروع، مجموعة فيست

 • “「我們已經購置全新的 Getac 產品來取代許多南澳大利亞的老舊設備,當地工作人員告訴我們,如果沒有筆記型電腦,他們就沒辦法順利完成工作。行動系統已經變成工作環節中的關鍵。就連幾乎對 IT一竅不通的人,都開始嘗試使用筆記型電腦,因為這可以大幅提升他們的工作效率。 據我估計,這套系統可提升我們在該地區的產能30 %。”
  Justin Sheppherd, Active Tree Services
  查看成功案例
 • “「這次的收購很出色。 到目前為止,我們看到的效益已獲得保證,證明了 Getac 是最佳選擇。 成本效益比非常高,這些裝置仍有很多機會可以為我們帶來更多益處。 Getac 公司顯然是一間出色的製造商,能履行對客戶的承諾。”
  David Escalante
  查看成功案例
 • “我對 Getac 很滿意,在這八年的共事中,Getac 平板電腦或筆記型電腦從來沒有讓我們失望過,能讓我們的客戶、主要礦業公司和秘魯鑽井公司盡其所能地使用,在極端的環境中也是如此。”
  Luis Cesar Rubin Villareal—IMDEX Limited
  查看成功案例
 • “Fire fighters have to deal with new challenges and extreme weather conditions every day. They must also be able to rely on vehicles that are equipped with advanced technology that can precisely identify the geographical position of an incident and immediately understand the emergency situation at hand. All the critical events that are typical of this job put crews under extreme pressure. This is why fire fighters today need reliable tools like the Getac F110 fully rugged tablet to deal with these challenges confidently.”

  Thomas Hartinger – Rosenbauer EMEREC Mobile Information System Manager

  View Success Story
 • “The breadth of Getac’s catalogue and its coherence allowed us to offer multiple options depending on customer needs and to ensure that we always meet their expectations at the best price possible. Getac’s wide range of accessories and connections allowed us to answer positively to customization requests from high end customers with very specific needs”

  Charlie Pinedo, Head of Operations, CerbAir

  View Success Story
 • “Getac F110-EX delivers high-end, lasting processing abilities in an ergonomic and rugged package. Its durable body can withstand moisture, dust, extreme temperatures and drops which are common challenges in the underground mining industry without being bulky or heavy. The version we use comes with Intel Core i7 processors, so there’s plenty of power here to quickly move through computation-intensive applications while increasing overall power efficiency, and a dual battery system means you can easily swap them out without having to pause, thus extending the work time of the solution. Reutech Mining SSP perfectly fits with Getac F110-EX rugged tablet in a package that provides incomparable real-time geotechnical risk management in underground mining.”

  Aleksei Medvedev, Head of Project, VIST Group

  View Success Story

REDUCING INTERRUPTIONS AND IMPROVING OPERATIONS

Have any questions? Talk to us.


Direct Marketing Consent


Getac's Privacy Notice